Moșteniri și succesiuni

Moșteniri și succesiuni

Moștenirea sau succesiunea reprezintă transmiterea patrimoniului (activ și pasiv) aparținând unei persoane fizice decedate către una sau mai multe persoane fizice aflate în viață. În cadrul procedurii succesorale, notarul public stabilește calitatea moștenitorilor și legatarilor, întinderea drepturilor acestora, precum și compunerea masei succesorale.

Actele necesare pentru deschiderea succesiunii sunt:

– Certificatul de Deces

– Actele de stare civilă (certificate de naștere și certificat de căsătorie ) – prin care se face dovada calității de moștenitor.

– Testament (Legat universal sau particular) – dacă este cazul

– Titlurile de proprietate ale defunctului (contracte de vânzare-cumpărare, donație, certificate de moștenitor etc.), acestea reprezintând actele de bază ale masei succesorale

– Certificat de atestare fiscală (eliberat de Direcția Taxe și Impozite din sectorul în care a fost înregistrat decesul)

Casa de Avocatură ”Silitră & Asociații” vă poate reprezenta cu succes în instanță în procese de moștenire sau succesiune

Contactați-ne acum și stabiliți o întâlnire cu unul dintre specialiștii noștri în domeniu.