Drept sportiv

DREPT SPORTIV

Casa de Avocatură ”Silitră & Asociații” are expertiza necesară datorită experienței dobândite pentru a reprezenta sportivii și cluburile într-o gamă variată de mandate cu privire la contractele de activitate sportivă cu clauze specifice privind disciplina şi viaţa sportivă, transferul contractelor, dreptul la imagine, etc., consultanţă privind legislația finanțării activității sportive, metodologia privind eliberarea autorizaţiei de sportiv de performanţă.

Oferim următoarele servicii:
– asistența și reprezentarea juridică în proceduri litigioase, sau pre-litigioase, în faţa comisiilor sportive interne şi/sau internaţionale, instanţelor judecătoreşti sau arbitrale specifice;
– asistenţă şi consultanţă juridică privind statutele federaţiilor, redactarea regulamentelor de ordine interioară şi disciplină a cluburilor sportive, asistență şi reprezentare în relaţia cu cluburile, jucătorii, agenţii sau federaţiile;
– asistenţă şi consultanţă juridică privind contractele cu agenţii sportivi.
– reprezentarea și asistarea juridică a cluburilor sporitive sau a sportivilor în fața Comisiei de Disciplină sau Comisiei de Apel din cadrul federațiilor naționale.